AirPlane War HD

Game description

החלק למעלה ולמטה כדי להזיז את המטוס שלך ולירות בכל אויביך היזהר אם אויב כלשהו יבוא מאחוריך הם יורים וישמידו אותך. קבל את העין של בר הבריאות. תירה בכמה שיותר מטוסים ותעשה ציון גבוה. לחץ על חץ העכבר

Comments