חידות לוח קומיקס

Game description

זהו משחק מוגבל בזמן שבו צריך למצוא הבדל אחד בין שני לוחות זהים למראה. לאחר שתמצא הבדל בין הלוחות, שני הלוחות יתרעננו ויצרו הבדל חדש. מצא הבדלים מרביים בזמן המותר כדי להשיג יותר נקודות. השתמש בעכבר או בלוח המגע כדי לשחק במשחק זה

Comments