דרך המדבר HD

Game description

דרך המדבר היא רץ אינסופי שיש לו גרפיקה באיכות גבוהה. החלק שמאלה או ימינה כדי לשנות את הנתיב, הקש והחזק כדי לבלום והחלק למעלה כדי להשתמש בניטרו בנייד. לחץ על מקש שמאל או ימין כדי לשנות את הנתיב, לחץ על מקש הרווח כדי לבלום ולחץ על מקש למעלה כדי להשתמש בניטרו על שולחן העבודה. לחץ על החצים באמצעות העכבר

Comments