Paw Mahjong

Game description

ב- Paw Mahjong עליכם להתאים את אותם אייקונים של בעלי חיים ולנסות לנצח את כל הרמות. בחר אריח עם סמל חיה ולחץ שוב כדי להעביר אותו לאריח אחר. אם שניים מאותם בעלי חיים נוגעים זה בזה, אתה צובר נקודות ומשמיד את הארגזים הסמוכים. ברמות רבות ישנם אריחים מיוחדים המאפשרים להזיז בעלי חיים בקו ישר או במעגל. התאם את אותם אריחים ונקה את כולם מהלוח

Comments