מסע בחלל

Game description

יש טבעות צהובות שעל חללית לאסוף כדי להציל את עולמה. אסוף את כל הטבעות הצהובות והציל את עולמך. הכל בידיים שלך, טייס. מלא את חובתך כטייס. השתמש במקשי החצים כדי לזוז

Comments